S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Níže naleznete podrobné obchodní podmínky pro nákup zboží (vyjma služeb) v e-shopu www.gurmankoreni.cz. Obchodní podmínky pro nákup služeb - Prezeznční kurzy vaření - najdete ZDE. Než se pustíte do čtení, zde je souhrn toho nejdůležitějšího, co byste měli vědět před vytvořením objednávky:

1. Maximální hmotnost zásilky je 30kg (vč. obalu). Objednávky nad 1999,- Kč mají dopravu zdarma. Pokud ale objednávka přesahuje povolených 30kg, musíme ji rozdělit do dvou balíků. Přičemž poštovné zdarma má pouze první balík. Na druhý již účtujeme standardní poštovné. 

2. Pokud dojde při plnění objednávky k jakémukoli problému nebo nejste s dodaným zbožím spokojeni, tak u nás platí, že nad vší legislativou a zákoníky stojí obyčejná lidská slušnost. Preferovaný postup je tedy takový, že vy nám napíšete nebo zavoláte, popíšete nastalý problém a my uděláme vše proto, abyste byli nakonec spokojeni a měli důvod se do našeho e-shopu zase vrátit. 

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby Vlasta Waliyah Rashidova, identifikační číslo: 63896354 zapsané v Živnostenském (evidenční číslo ŽL: 350602-422206) (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.gurmankoreni.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6 Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Předmět smlouvy 

3.1 Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Položky nabízené v eshopu gurmankoreni.cz pochází od indických nebo pákistánských dodavatelů, což kupujícímu poskytuje záruku originality a autentičnosti použitých surovin. Zároveň však může dojít k situaci, že některý z dodavatelů nevykryje včas poptávku na zboží. Proto vzhled balení ani výrobce zboží, které kupující v zásilce obdrží, nemusí nutně odpovídat vyobrazení v e-shopu. Množství objednaného zboží určené v jednotkách kg/L avšak musí zůstat zachováno. Stejně tak kvalita a složení produktu, které určují jeho charakter a způsob použití. V případě nahrazení objednaného produktu jiným produktem, který splňuje kritéria výše, kupujícímu nevzniká automatický nárok na reklamaci tohoto zboží a vrácení peněz.

3.2 Objednané zboží může být doručeno včetně původního reklamního označení. Reklamní označení jsou obvykle samolepky s texty v anglickém jazyce, které avizují reklamní/prodejní akce typu speciální akční cena, sleva z ceny produktu nebo nabídku produktů zdarma při zakoupení určitého počtu výrobku. Toto původní reklamní označení v jiném než českém jazyce se zásadně nevztahuje na území České a nelze jej tedy po prodejci uplatňovat. Reklamní akce platné pro ČR musí být vždy uvedeny v českém jazyce a vyhlášeny přímo samotným prodejcem – tedy eshopem gurmankoření.cz Reklamní akce platné pro ČR, které vyhlašuje prodejce (eshop gurmankoření.cz) budou avizovány prostřednictvím stránek www.gurmankoreni.cz, na oficiálních stránkách facebooku Gurmánkoření nebo prostřednictvím emailových novinek, které eshop registrovaným zákazníkům rozesílá. Jakékoli reklamní akce, které nejsou avizovány jedním z výše uvedených způsobů a které nejsou uváděny v českém jazyce, nelze na prodejci uplatnit.

3.3 Obaly produktů mohou obsahovat dodatečné či nekorespondující informace, než jsou uvedeny v popisu zboží eshopu. Doporučujeme proto nespoléhat se výhradně na informace v našem eshopu. Kupující musí sám zvážit případná rizika (alergeny, nutriční hodnoty atd.) před konzumací produktů zakoupených v našem obchodě. Za případné komplikace způsobené zejména nesprávnou přípravou a použitím zakoupeného zboží, nenese prodávající žádnou zodpovědnost.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 

4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.4.1.  objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

4.4.2.  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

4.4.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.9 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávky pořízené prostřednictvím internetového formuláře jsou považovány za závazné. Zboží bude doručeno na adresu uvedenou v objednávce, proto je třeba řádného vyplnění veškerých povinných údajů,včetně telefonu v objednávce. Hmotnost balíku je omezena do 30 kg.

4.10 Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Uzavřená smlouva se řídí zákonem č. 40/1964 Sb.občanským zákoníkem. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

4.11 Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

5. Cena a placení

5.1. Nabídkové ceny uvedené na webové stránce jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

5.2 Na základě uskutečněné objednávky zákazník bezprostředně obdrží potvrzující e-mail objednávky, který obsahuje též úplný výpis objednaného zboží, cenu za jednotku, množství objednaného zboží a celkovou částku k úhradě. Systém zároveň v rámci tohoto potvrzujícího e-mailu zákazníkovi umožní generovat a tisknout zálohovou fakturu. Tyto dva doklady zákazníkovi slouží pro samotnou kontrolu zboží v zásilce, kterou od e-shopu obdrží. E-shop tištěnou verzi těchto dokumentů spolu se zásilkou neodesílá. 

5.3 Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

5.4 K ceně zboží je připočítána cena dopravy. Pokud hodnota objednaného zboží je 1999,- Kč a více, poštovné je zdarma. 

5.5 Pro platbu předem na bankovní účet prodávajícího, zákazník zašle odpovídající částku (včetně poštovného pro objednávky nižší než 1999,- Kč) na účet vedený u Reiffeisenbank číslo 6355885001/5500 a jako variabilní symbol uvede číslo objednávky, kterou automaticky generuje systém e-shopu. V případě, že zákazník neuvede správný variabilní symbol, vystavuje se riziku, že mu zboží nebude odesláno.

5.6 V případě uhrady zboží dobírkou, zaplatí zákazník zboží při převzetí od dopravce. Platit online platební kartou nelze.

5.7 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.8 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.9 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby (platba převodem na účet) je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.10 V případě bezhotovostní platby (platba převodem) je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.11 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky,  požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.12 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.13 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu až po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 

6. Dodací lhůta

6.1 Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 3 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

6.2 Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

6.3 Při přebírání zásilky kupujícím je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit a poznamenat do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody.

7. Dopravní podmínky, poštovné

7.1 Dodací lhůta je do 2 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci.

7.2 Uvedené ceny za poštovné jsou platné pouze pro území České Republiky. Po předchozí mailové dohodě mezi eshopem a koncovým zákazníkem o výši poštovného, lze zaslat zboží i do zahraničí.

Přehled možných způsobů doručení a jejich ceny:

Zásilkovna: balíky do hmotnosti max. 5kg

Zásilkovna platíte-li převodem: 73,- Kč

Zásilkovna na dobírku: 96,- Kč

Při objednávce nad 1999,- Kč je poštovné 0,- Kč

Nejlevnější na adresu: balíky do hmotnosti max. 10kg

Nejlevnější na adresu platíte-li převodem: 102,- Kč

Nejlevnější na adresu platíte-li na dobírku: 125,- Kč

Při objednávce nad 1999,- Kč je poštovné 0,- Kč

PPL do 11kg (maximální limit dopravce pro naše zásilky je 30kg!)

PPL do 11kg platíte-li převodem: 121,- Kč

PPL do 11kg na dobírku: 144,- Kč

Při objednávce nad 1999,- Kč je poštovné 0,- Kč.

PPL 11 - 30kg (30kg je maximální limit dopravce)

PPL nad 11kg platíte-li převodem: 126,- Kč

PPL na dobírku: 149,- Kč

Při objednávce nad 1999,- Kč je poštovné 0,- Kč.

!!Váhový limit dopravce PPL je 30 kg. Objednávky nad 30 kg dělíme do dvou zásilek, přičemž za druhou zásilku účtujeme dopravné dle ceníku výše. (Neplatí pro objednávky nad 3998,- Kč. Zde je dopravné pro obě zásilky zdarma)!!

Osobní vyzvednutí v prodejně Shalamar 0,- Kč

Poštovné na Slovensko:

Zásilkovna do 2kg: 133,- Kč

Zásilkovna do 5kg: 166,- Kč

Nejlevnjěší doručení na adresu (pouze balíky max. do 10 kg): 199,- Kč

PPL (zásilky 10 - 30 kg zasíláme pouze dopravce PPL): 199,- Kč

Na Slovensko zasíláme zboží pouze na dobírku (nelze platit předem převodem). Dobírku zaplatíte kurýrovi přímo při převzetí zásilky v Euro.

8. Záruka, servis

8.1 Zboží je dodáváno s vlastní záruční lhůtou (nebo-li expirací), která je již nastavena výrobcem v dané fabrice. Tato lhůta je obvykle označena na obalu produktu jako "expiration" nebo "BBF - best before" měsíc/rok. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží a dodržet níže popsané podmínky reklamace. Jestliže ze strany kupujícího nebudou dodrženy níže popsané podmínky reklamace, nemusí být tato prodávajícím uznána.

8.2 Neprodleně po obdržení zásilky zboží zkontrolujte. Pokud zjistíte závadu na zboží, či rozdíl mezi objednávkou a skutečně dodaným zbožím, laskavě nás kontaktujte na email gurmankoreni@email.cz a naši zaměstnanci s Vámi reklamaci okamžitě projednají. Pokud tak neučiníte, vystavujete se nebezpečí, že Vaše reklamace nebude uznána, přičemž se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku. Na pozdní uplatnění reklamací týkajících se zjevných vad výrobku nebude brán zřetel.

8.3 Při reklamaci zboží postupujte následujícím způsobem:

Reklamované zboží zasílejte na adresu: Shalamar Foods, s,r,o., e-shop gurmankoreni.cz Lipanská 835/3, 130 00 Praha 3 běžnou balíkovou poštou. Pokud zašlete reklamaci dobírkou nebude přijata!

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.

8.4 Podmínky reklamace:

- odeslat reklamovanou zásilku je nutné nejpozději do 3 dnů ode dne obdržení zboží
- ve vrácené zásilce musí být přiložena kopie elektronické objednávky včetně čísla objednávky, adresy odesílatele (kupujícího), seznam reklamovaných položek.
- zásilka musí obsahovat Vaše vyjádření o důvodu reklamace
- vracíme peníze pouze za zboží, nikoli za Vámi zaplacené zpětné poštovné
- vrácenou částku obdržíte na Váš bankovní účet, nebo poštovní poukázkou - způsob si sami určíte ve Vašem vyjádření.

V souladu s ust. § 599 je zákazník povinen uplatnit vady zaslaného zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí (týká se zjevných vad, které zboží vykazovalo v okamžiku převzetí). Za účelem zachování práv z odpovědnosti je zákazník povinen pečlivě prohlédnout zboží ihned po jeho přijetí. Za zjevné vady jsou považovány ty vady, které jsou pouhým okem zjistitelné i bez nutnosti zvláštních odborných znalostí. Nárokům z vad, neuplatněných zákazníkem do 3 dnů po převzetí zboží, nemůže být vyhověno.

Vyhrazujeme si právo nahradit vadné či neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.
V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem našeho pracovníka, který reklamaci vyřizoval.

Důležité: Všechny balíky jsou pojištěné. Pokud je obsah křehký, je tak i označen a je také zaplaceno, aby se s ním křehce zacházelo. Proto si Vaši zásilku překontrolujte ihned při převzetí a v případě poškození zboží uplatňujte reklamaci okamžitě na poště (nebo u doručovatele). U nás tuto reklamaci neuplatníte!

9. Odstoupení od kupní smlouvy

9.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

9.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího: gurmankoreni@email.cz

9.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

9.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

9.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

9.6 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

9.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

9.8 Rozhodnete-li se pro odstoupení od kupní smlouvy, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Zašlete nám zboží s písemnou zprávou obsahující informaci o odstoupení od smlouvy na adresu provozovny: Shalamar foods, s.r.o. Lipanská 3, 130 00 Praha 3

Pro kladné vyřízení Vašeho odstoupení od smlouvy musí být dodrženo následující:

- zboží musí být kompletní (musí být zaslány všechny dodané kusy i jejich části)

- zboží nesmí nést známky jakéhokoli opotřebení ani poškození (otevřená balení samotného produktu, jejich konzumace apod.) Zboží musí být kompletní, nepoužité a nepoškozené, schopné dalšího prodeje.

- ke zboží musí být přiložen doklad ke koupi

9.9 Zboží posílejte doporučeně (nikoliv na dobírku). Pokud zašlete zboží dobírkou nebude převzato! Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

9.10 Zákazník je však povinen v této souvislosti uhradit prodávajícímu částku, kterou prodávající vynaložil na dopravné. Tuto částku je oprávněn prodávající započítat jednostranně na svou povinnost vrátit kupní cenu. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží v důsledku odstoupení od smlouvy.

10. Přeprava a dodání zboží

10.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

10.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

10.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

10.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

10.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

11. Práva z vadného plnění

11.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

11.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

11.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

11.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

11.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

11.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

11.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

11.3. Ustanovení uvedená v čl. 10.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

11.4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

12. Další práva a povinnosti smluvních stran

12.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

12.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

12.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

12.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

12.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

12.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

13. Ochrana osobních údajů

13.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

13.2 Odesláním objednávky v e-shopu gurmankoreni.cz kupující dává výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů: jména a příjmení, případně IČO, adresy bydliště či zaměstnání, telefonního čísla a mailové adresy - dále pouze jako "osobní údaje".

13.3 Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, respektive pověřeným pracovníkem prodávajícího, za účelem realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a pro účely zasílání obchodních sdělení a dále souhlasí s poskytnutím a zpracováním osobních údajů dopravcům prodávajícího za účelem zajištění dopravy zboží ke kupujícímu.

13.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při registraci, ve svém uživatelském účtu a při provádění objednávky z webového rozhraní eshopu, uvádět správně a pravdivě.

13.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě zpracovatelů plateb a dopravců nebudou osobní údaje bez předchozího souhlasu poskytnuty třetí straně.

13.6 Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu neurčitou a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

13.7 Kupující odesláním objednávky v eshopu gurmánkoření.cz potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující může souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu prodávajícího.

13.8 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejícíh se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na poskytnutou elektronickou adresu kupujícího.

13.9 Provozovatel internetového obchodu gurmankoreni.cz neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama provozovateli poskytne tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb serveru gurmankoreni.cz, účastní se průzkumů, účastní se hlasování atd. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně, kromě případů kdy na to uživatel bude upozorněn v době sběru dat.

13.10 Provozovatel si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a provozovatel webu gurmankoreni.cz za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost.

13.11 Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies - elekronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.

13.12 Na žádost uživatele podnikne provozovatel webu gurmankoreni.cz veškeré finančně přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele.

14. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

14.1  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

14.2  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

15. Závěrečná ustanovení

15.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

15.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

15.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

15.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

15.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování (není sídlo firmy, pouze doručovací adresa): Shalamar foods, Lipanská 3, 130 00 Praha 3. Adresa elektronické pošty: gurmankoreni@email.cz, telefon 606 680 435.

V Praze dne 4.2. 2022


Vytvořeno systémem www.webareal.cz

OWQ3MjAwM